آموزش MCSE

رشته شبکه های کامپیوتری( MCSE ) که مخفف Microsoft Certified Systems Engineer است به ارتباط کامپیوترها با هم می پردازد.کامپیوترهایی که می خواهند سرویس بگیرند و کامپیوترهایی که سرویس ارائه می دهند.

رشته شبکه های کامپیوتری( MCSE ) که مخفف Microsoft Certified Systems Engineer است به ارتباط کامپیوترها با هم می پردازد.کامپیوترهایی که می خواهند سرویس بگیرند و کامپیوترهایی که سرویس ارائه می دهند.

ابتدا در تعریف شبکه و اهداف آن بجاست که از توضیحات دوستمان آقا مهران استفاده کنم :

به مجموعه ای از اتصالات بین دو یا چند کامپیوتر و زبانی( Protocol) که این کامپیوترها به کمک آن با یکدیگر صحبت می کنند شبکه می گویند. وقتی که ما دو یا چند کامپیوتر را به یکدیگر متصل کنیم به گونه ای که این دو بتوانند با هم تبادل اطلاعات کنند در واقع یک شبکه ساخته ایم.

● اهداف شبکه :

۱) استفاده از منابع مشترک ( اطلاعات ، نرم افزارها و سخت افزارها(

۲) به روز بودن اطلاعات

۳) جلوگیری از افزونگی اطلاعات

۴) تبادل سریعتر و دقیقتر اطلاعات»

و مورد ۵-کم کردن هزینه ها


● جزئیات شبکه:

Client: کامپیوتری که می خواهد سرویس بگیرد و استفاده می کنند.

برای تنظیمات و مدیریت clientها در شبکه باید به ویندوزXP آشنایی داشته باشیم(در صورتی که clientهای ما سیستم عاملشان ویندوز باشد).

Server: کامپیوتری که سرویسی را ارائه می دهد یا داده ها و اطلاعات را نگهداری می کند.

سرورها بسته به نوع سرویسی که ارائه می دهند نامشان فرق می کند مثلا:

Print server: سروری است که تنظیمات پرینتر رویش اعمال میشود که در چه ساعاتی و چه کسانی پرینت بگیرند و یا تنظیمات دیگر…

RAS server: سروری است که توسط آن میشود از طریق خط تلفن در خارج از شبکه به شبکه متصل شد.و سرورهای دیگر..

یک شبکه می تواند تعداد زیادی سرور داشته باشد و اهمیت یک سرور به سرویسی است که ارائه میدهد.

Resources: منابع و فولدرهایی است که به اشتراک گذاشته شده است. که ممکن است به صورت سخت افزار(مثل پرینتر) و یا نرم افزار(مثل شبکه اینترنت)هم باشد.

Media: وسیله ای است که اطلاعات را انتقال میدهد. می تواند کابل،لیزر،امواج، و.. باشد.درواقع وسیله ای که دیتا بر آن سوار است و با آن حمل میشود.

شبکه از لحاظ وسعت به چهار دسته تقسیم میشوند:

LAN : شبکه محلی که مخفف Local Aria Network است و از لحاظ فیزیکی از محیط یک ساختمان خارج نمیشود.

WAN : شبکه وسیع میباشد که مخفف Width Aria Network است و از اتصال چند شبکه به یکدیگر ایجاد میشود. وسعت این شبکه ممکن است به چندین شهر یا کشور و یا بیشتر برسد(مانند شبکه اینترنت)

MAN : شبکه ای است که مخفف Metropolitan Aria Network است و از محیط یک شهر خارج نمیشود.

CAN : که مخفف آن Campus Aria Network میباشد،شبکه ای که در یک محیط بسته و از چندین ساختمان تشکیل شده باشد مثل فرودگاه یا بیمارستان.

هر دو نوعی از WAN هستند شبکه از لحاظ امنیت به دو دسته تقسیم میشود:

۱) Share level security: در این نوع به تمام کامپیوتر ها فقط یک پسورد داده میشود که مشترک است. (روش قدیمی)

۲) User level security: در این نوع برای فایل های به اشتراک گذاشته شده permission می گذاریم و تعیین می کنیم که هر (کاربر) بتواند از چه اطلاعاتی و با چه سطح دسترسی استفاده کند. (روش امروزی)

شبکه از لحاظ مدیریت به دو دسته تقسیم میشود:

۱) Work group

۲) Domain

هر سیستم عامل مثل ویندوزXP یا۲۰۰۰ و …داری یک LSD میباشد.

) LSD=Local Security Data based پایگاه داده های امنیت محلی)

و تمام account های یک کامپیوتر درLSD آن میباشد.در مدیریت به صورت Work group در هر کامپیوتر برای هر کاربر باید یک usernameوpassword تعریف شود که می توان برای همه آنها یک پسورد گذاشت.

و وقتی کاربر بخواهد از LSD کامپیوتر خود به کامپیوتر دیگر وصل شود و از فایل های به اشتراک گذاشته شده استفاده کند،اگر usernameوpassword که با آن به کامپیوتر خود log on کرده در کامپیوتر دیگر وجود داشته باشد می تواند به راحتی به فایل ها دسترسی پیدا کند. ولی اگر username وpassword که با آن log on کرده با usernameو password که در LSD کامپیوتر دیگر است متفاوت باشد،برای اتصال و دسترسی به فایل های کامپیوتر دیگر باید username و password آن را بدهد.

مثلا هر گاه یک کاربر بخواهد از کامپیوتر(۱) به کامپیوتر(۲)وصل شود و از فایل های به اشتراک گذاشته شده آن کامپیوتراستفاده کند باید username وpassword کامپیوتر(۲) را بداند و با آن log on کند. البته اگر username و password کامپیوتر(۱) در LSD کامپیوتر(۲) وجود داشته باشد. بدون نیاز به وارد کردن username وpassword می تواند به آن کامپیوتر وصل شود.

اگر ۱۰ تا کامپیوتر داشته باشیم و ۱۰ تا کاربر، نام هر ۱۰ تا کاربر را در تمام کامپیوتر ها تعریف می کنیم با یک پسورد مشترک.در این صورت همه کاربرها به راحتی به تمام کامپیوتر ها متصل خواهند شد.

امنیت این نوع مدیریت شبکه بسیار پایین خواهد بود.

● مدیریت Domain: (Centralized Administration)

بزرگ ترین مزیتی که شبکه Domain به Workgroup دارد این است که مدیریت مرکزی میباشد.در شبکه دومین باید Active Directory نصب شود و حداقل یک کامپیوتر با سیستم عامل سرور باید سرویس Domain Controller داشته باشد.

DC= Domain Controller

DCها دیگر LSD ندارند و به شبکه نمی توان مثل Work group log on کرد بلکه تک تک کامپیوتر ها باید به کامپیوتردومین join شوند.

یک شبکه می تواند بیش از یک DC داشته باشد.وسطح دسترسی کاربر به شبکه بر اساس مجوزهای تعیین شده میباشد.

معمولا پیشنهاد میشود در یک شبکه دومین بیش از یک DC باشد به دو دلیل:

۱) به علت تقسیم بار و بالا رفتن سرعت( load balancing )

۲) اگر یکی از خراب شد دیگری باشد و اطلاعات از بین نرود( fault tolerance)

در شبکه دومین DC ها باید با هم تبادل اطلاعات کنند و اططلاعات خود را به روز کنند. صحبت DC ها با هم را Replication می گویند.

شبکه از لحاظ ساختار فیزیکی( Topology) به چهار دسته تقسیم میشود:

۱) Bus

۲) Ring

۳) Star

۴) Mesh

● توپولوژیBus :

یعنی خطی-پشت سر هم.در این نوع شبکه تمام کامپیوترها با یک کابل مشترک به هم وصل می شوند و برای اینکه سیگنال های الکتریکی ایجاد شده در کابل مشترک را از بین ببریم،دو سر کابل را به terminator وصل می کنیم. مقاومت این terminator ها ۵۰ اهم میباشد.

اگر دو سر کابل باز باشد،سیگنال ها برگشت می کنند و در روند سیگنال ها ایجاد اختلال می کنند. این اختلال را Bouncing می گویند.

در شبکه Bus وقتی کامپیوتر ها می خواهند با هم تبادل اطلاعات کنند، اگر این تبادل در یک زمان صورت گیرد ممکن است سیگنال ها با هم برخورد کنند. این اختلال و برخورد را Collision می گویند.

سیگنال هایی که ازمحیط بیرون بر سیگنال های شبکه تاثیر گذاشته و ایجاد اختلال کنند راNoise گویند.

در توپولوژی Bus اگر یک جای کابل قطع شود کل شبکه از کار می افتد. چرا که کابل مشترک بوده و در صورت قطع شدن یک سر کابل باز می ماند و باعث ایجاد اختلال وBouncing میشود.

● توپولوژی Ring:

( Token Ring)

در این نوع شبکه کامپیوترها زنجیروار به هم متصل میشوند.و به این صورت با هم ارتباط برقرار می کنند:

اولین کامپیوتری که روشن میشود و جریان الکتریکی به کار می افتد سیگنالی به نام Token در شبکه می فرستد. این Token در تمام کامپیوترها می چرخد و هر کامپیوتری که بخواهد اطلاعات بفرستد آن را نگه میدارد و دیتا را می فرستد.سپس Token را به کامپیوتر بعدی می دهد و کامپیوتر بعدی به همین تریب عمل می کند و اگر نخواهد اطلاعات بفرستد Token را رد می کند به کامپیوتر بعد از خود. و این چرخش ادامه دارد.

چرخش سیگنال Tokenمدت زمان مشخص دارد.یعنی هر کامپیوتر مدت زمان مشخصی Token را نزد خود نگه می دارد.

چرخشToken در جهت عقربه های ساعت میباشد.

این نوع توپولوژی دیگر استفاده نمیشود.یکی از ایرادهایش این است که کارت شبکه آن گران است. مصرف کابل نیز در این نوع توپولوژی زیاد است.

● توپولوژیStar :

امروزه از این نوع توپولوژی زیاد استفاده میشود. در این نوع توپولوژی هر کامپیوتر کابل مخصوص به خود را دارد.و در شبکه دیوایسی به نامHUB وجود دارد که کابل های کامپیوتر ها به آن متصل میشوند.

HUB ها به سه دسته تقسیم میشوند:

۱) Passive (غیر فعال)

۲) Active (فعال)

۳) Hybrid (ترکیبی)

HUB های غیرفعال شکل مداری دارند که فقط سیمها را به هم وصل میکنند.

HUB های فعال هوشمند هستند و جریان را میکنند و بعد میفرستند.

HUBهای ترکیبی هم هوشمند هستند ولی می توان آنها را غیرفعال نیز کرد.

در شبکه هایی که با HUB غیر فعال کار می کنند ماکسیمم طولی که می تواند دیتا را بفرستد ۱۰۰ متر میباشد. ولی در شبکه هایی که با HUB فعال کار می کنند می تواند تا طول ۲۰۰ متر دیتا را بفرستند.

ماکسیمم سرعت سیگنال های فرستاده شده توسط کامپیوترها بستگی بهHUB ،کابل و کارت شبکه دارد.سرعت سیگنال هایی که فرستاده میشود هماهنگ است با کمترین سرعت در شبکه.مثلا اگر در شبکه ای سرعت HUB=۱۰ و سرعت کارت شبکه=۱۰۰۰ و سرعت کابل =۱۰۰ باشد،سرعت ارسال سیگنال ها یا دیتا ۱۰ میباشد.که در این صورت اصطلاحا می گوییم HUB ما در شبکه Bottle neck میباشد.

Bottle neck: چیزی که در شبکه باعث میشود سرعت سیگنالها برای فرستادن دیتا پایین بیاید.

HUBها ممکن است چند نوع شبکه را به هم متصل کنند:

HUB: Star- Bus

Star- Ring

Star – Star

که حالت آخر را معمولا سوئیچ گویند.

● توپولوژیMesh :

مش در واقه به معنی درهم است که یک اصطلاح میباشد.وقتی شبکه ای از لحاظ ساختار شکل مشخصی نداشته باشد و درهم باشد آن را مش می نامند که به دو شکل قدیمی و جدید وجود دارد.

در مدل قدیمی تک تک کامپیوترها به کامپیوتر های دیگر متصل می شوند و یک شکل پیچیده و درهم به خود می گیرند.(این نوع ساختار دیگر استفاده نمی شود)

منبع:www.aftab.ir

Advertisements

Posted on فوریه 1, 2009, in شبکه and tagged , , , . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: