بايگانی‌ وب‌نوشت

تهیه ی نسخه ی پشتیبان از SQL Server

برنامه ای که به صورت زمان بندی شده، به تهیه ی نسخه ی پشتیبان از SQL Server پرداخته، فایل های پشتیبان را zip و رمزینه کرده، و آنها را در یک شبکه یا یک FTP Server ذخیره می کند، و ایمیلی را در تایید صحت یا عدم موفقیت در وظایفش ارسال می کند. حتی می تواند از پایگاه داده های remote/hosted (پایگاه داده هایی که در سیستم های محلی ذخیره نشده اند) نسخه ی پشتیبان تهیه کند. این برنامه به طور ویژه برای SQL Server Express 2005 و SQL Server Express 2008 کاربردی است، چرا که این نسخه ها ابزاری را برای تهیه ی پشتیبان ندارند. البته از این نرم افزار می توان برای هر نسخه ی SQL Server استفاده کرد.

برای دانلود، اینجا کلیک کنید.

Advertisements